Fyzikální šuplík

Laboratorní práce
 
 
Skoky do písku
Měření vodorovného vrhu vhodné pro ZŠ i SŠ  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/skoky_do_pisku.pdf
 
 
 
Termická měření 
 
Dvě laboratorní měření zaměřené na termiku - Chladnutí vosku a Smíchávání vody  ...  termicke_lp.pdf [394 KB]  
Pracovní list pro Chladnutí vosku ...  lp_chladnuti_vosku.pdf [68 KB]  
Pracovní list pro Smíchávání vody  ...  lp_smichavani_vody.pdf [59 KB]  
 
 
Měření síly
 
Pracovní list pro šestou třídu  ...  prima_-_mereni_sily.pdf [54 KB]  
K jejímu provedení je potřeba vlastnit soubor válcových pružin o délce cca 20cm. Můžete je nahradit například dlouhými gumičkami do vlasů.
 
 
Ohyb špejle     
Měření závislosti ohybu špejle na působící síle.
Popis vybavení  ... lp_ohyb_spejle.pdf [608 KB]  
Návrh pracovního listu  ...  ohyb_spejle.pdf [80 KB]  
Šablona pravítka  ...  20cm_pravitko.pdf [30 KB]  .
 
 
Tahová odolnost papíru
Návod na to, jak demonstračně či žákovsky měřit mezní napětí v papíru  ...  tahova_odolnost_papiru.pdf [1057 KB]  
Lze provádět i jako laboratorní práci.
 
 
Fotovoltaika   

Laboratorní práce měřící zátěžovou charakteristiku fotovoltaického článku.

Popis vybavení  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_fotovoltaika.pdf

Návrh pracovního listu ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/fotovoltaicky_clanek.pdf

 

VA charakteristika  

Laboratorní práce měřící voltamperovou charakteristiku rezistorů a LED.

Popis vybavení  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_vachar.pdf

Návrh pracovního listu ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/va_charakteristika.pdf

 

U-rampa

Laboratorní práce měřící ztráty energie kuličky na U-rampě.

Popis vybavení  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_-_u-rampa.pdf

Návrh pracovního listu ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/urampa.pdf

 

Čtyři laboratorní práce

Společný popis 4 jednoduchých žákovských měření   ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/4_jednoduche_lp.pdf

Návrhy pracovních listů:
 
    1. Měření šířky prstů   ...   http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/sirka_prstu.pdf
    2. Měření plochy mincí   ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/plocha_minci.pdf
    4. Poločas rozpadu mincí   ...   http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/polocas_rozpadu.pdf
 

Zobrazení spojkou   

Laboratorní práce měřící zobrazování spojkou.

Popis vybavení  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_zobrazeni_spojkou.pdf

Návrh pracovního listu ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/spojna_cocka.pdf

 

Měření teplotní závoslosti odporu termistoru    

Laboratorní práce měřící závislost odporu termistoru na teplotě.

Popis vybavení  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_termistor.pdf

Návrh pracovního listu ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/termistor.pdf

  

Základy měření v obvodech

Když začínáme měřit elektrické obvody, v prvních cvičeních se žáci seznamují s multimetry. Nachystal jsem pro ně sadu 5 úkolů na 5 kartách formátu A5. Na každé kartě je namalován multimetr včetně připojeného obvodu + seznam potřebného vybavení + úkol, který mají splnit. Žáci mají k dispozici všech 5 karet a postupně plní úkoly. Já jen chodím po třídě a kontroluji připravená zapojení. Celá činnost je zvládnutelná za cca 30 minut (s 16 žáky).

Karty si vytiskněte na tvrdý papír nebo na měkký a zalaminujte.

Šablony karet ...http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/lp/zaklady_mereni_v_obvodech.pdf

 

Měření kapacity kondenzátoru    

Měření využívající MP3 přehrávače studentů jako tónové generátory.

Princip měření/popis vybavení ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/lp_-_mereni_kapacity.pdf

Vzor návodu k práci  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/mereni_kapacity.pdf

Složka s MP3 soubory s frekcencemi  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/skolnipomucky/mp3_frekvence.zip

 

 
Laboratorní práce "Závaží na pružině"
Soubor materiálů pro videoanalýzu rychlého kmitavého pohybu:
                                         zavazi_na_pruzine_-_prezentace.pdf [152 KB]
                                         zavazi_na_pruzine_-_pro_ucitele.pdf [67 KB]
                                         zavazi_na_pruzine.wmv [1150 KB]
                                         zavazi_na_pruzine.zip [2394 KB]  
TOPlist