Fyzikální šuplík

Elektřina a magnetismus
 
 
 
Další zajímavé odkazy
Článek popisující, jak silné jsou neodymové magnety  ...  http://www.magneticportal.cz
 
 
 
Základy elektrostatiky
Soubor splehlivě fungujících experimentů pro zavedení pojmů elektrická síla a elektrický náboj  ...  zaklady_elektrostatiky.pdf [795 KB]  
 
 
Elektrostatika s brčky
Žákovské pokusy v úvodu elektrostatiky  ...  elektrostatika_s_brcky.pdf [1470 KB]  
 
 
 
Piezozapalovač           
Jak si postavit z piezozapalovače spolehlivý zdroj náboje pro pokusy
z elektrostatiky  ...   piezozapalovace_01.pdf [1146 KB]  
 
 
Úvodní pokusy s piezozdroji
základní demonstrace vlastností upravených piezozapalovačů  ...  uvod_s_piezo.pdf [207 KB]  
 
 
Demonstrační elektroskop          
Vyrobte si sami  ...  demonstracni_elektroskop.pdf [594 KB]  
 
 
Pokusy s elektroskopy
Co všechno lze demonstrovat se dvěma elektroskopy  ...  pokusy_s_elektroskopy.pdf [951 KB]  
 
 
Alobalové kondenzátory
Jak ověřovat vztah pro deskový kondenzátor pomocí alobalou, plastové kapsy a měřiče kapacity  ...  alobalove_kondenzatory.pdf [912 KB]  
 
 
Demonstrační sada pro elektrické obvody  
Stručný popis vybavení pro výuku elektrických obvodů  ...  demonstracni_elektrina.pdf [3396 KB]  
 
        voltampérové charakteristiky  ... va_charakteristiky.pdf [465 KB]  
        spojování rezistorů  ... spojovani_rezistoru.pdf [458 KB]
        zkrat  ... zkrat.pdf [847 KB]
 
 
Žákovské elektrické sady      
Stručný popis žákovských sad pro sestavování elektrických obvodů na základní škole  ...  zakovske_elektricke_sady.pdf [1726 KB]  
 
 
Hřebíčkové obvody
Jak snadno a efektivně sestavovat elektronické obvody na prkýnku  ...  hrebickove_obvody.pdf [860 KB]  
Šablony pro prkýnkové zapojení NE 555  ...  prkynkove_555.pdf [61 KB]  
 
 
Telegraf
Popis stavby telegrafního klíče a metodika problémové vyučovací hodiny  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/telegraf.pdf
 
 
 
Hejno rezistorů
Žákovská sada pro seznámení se se zákonitostmi rezistorů, reostatů, potenciometrů a děličů napětí  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/hejno_rezistoru_zakovske.pdf
 
 
Osazování krokosvorek
Krátký fotografický návod, kterak spolehlivě osadit na konec vodiče krokosvorku  ...  osazeni_krokosvorek.pdf [1119 KB]  
 
 
Reostat a potenciometr   
Návod ke stavbě odporové dráhy a jejím využití při demonstraci funkce reostatu a potenciometru  ...  reostat_a_potenciometr.pdf [109 KB]  
 
 
Odpor vodiče
Popis dvou panelů demonstrujících parametry, na kterých závisí odpor vodiče  ...  odporove_draty.pdf [451 KB]  
 
 
Sériové žárovky
Krátká sada experimentů s několika žárovkami  ...  seriove_zarovky.pdf [414 KB]  
 
 
Stabilizace proudu a napětí
Jak si snadno a rychle (a velmi levně) doplnit své zdroje napětí napěťovou nebo proudovou stabilizací  ...  stabilizace_proudu_a_napeti.pdf [694 KB]  
 
 
Stabilizovaný zdroj 10 mA
Jak bezpečně zažít elektrický proud na vlastní kůži  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/proudovy_zdroj_10_ma.pdf
 
 
Světlo na kliku       

Malá ruční elektrárnička z Merkuru a elektromotorku  ...  svetlo_na_kliku.pdf [1058 KB]  

Solární vrtulka     

Pomůcka pro snadnou demonstraci fotovoltaických zdrojů napětí  ...  solarni_vrtulka.pdf [377 KB]  

 
Termobaterie  

Pomůcka pro snadnou demonstraci termických zdrojů napětí  ...  termobaterie.pdf [550 KB]  


Hrající jablka      

Pomůcka pro demonstraci chemických zdrojů napětí  ...  hrajici_jablka.pdf [1543 KB]  

 

Elektrolýza
Základní demonstrační experimenty z elektrolýzy  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/elektrolyza.pdf

 

Elektrolýza v pipetě
 Návod na snadné žákovské měření  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/elektrolyza_v_pipete.pdf

 

Veganova elektrochemie
 Návody na experimenty s ovocem a zeleninou v elektrických obvodech  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/bramborovy_odpor.pdf  a  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/ovoclanky.pdf

Žákovská varianta ovočlánků  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/zakovske_ovoclanky.pdf

Kalkulačka na jablečný pohon  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/jablecna_kalkulacka.pdf

 

Zemnící svorka
Uzemnění experimentů snadno a rychle  ...  zemnici_svorka.pdf [783 KB]  
 
 
Měření s termistory
několik námětů na měření s použitím NTC termistorů  ... mereni_s_termistory.pdf [791 KB]
 
 
Osazení fotovoltaického článku
Podrobný návod, jak zapojit řez fotovoltaického článku nebo jiný křehký elektrický prvek do obvodu pomocí samolepící měděné pásky  ...  osazeni_clanku_-_navod.pdf [1217 KB]  
 
 
Usměrnění proudu s LED    
Sada pro demonstraci usměrnění střídavého proudu pomocí svítivých LED  ...  usmerneni_proudu_s_led.pdf [1950 KB]
 
 
Žákovské usměrnění

Sada pro žákovské experimenty s usměrňovači  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/zakovske_usmerneni.pdf

 

Volitelný zdroj

Popis dvou variant zdroje umožňujícího snadné demonstrační experimenty s usměrněním  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/volitelny_zdroj.pdf

 

Podivný obvod

Popis obvodu, který se chová skutečně prapodivně (je skvělou problémovou úlohou)  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/podivny_obvod.pdf
 

 

 
Základní zapojení tranzistorů  
Seznámení se základy zapojení tranzistorů
      Učitelská verze  ...  zapojeni_tranzistoru_demonstracni.pdf [699 KB]  
        Žákovská verze  ... zapojeni_tranzistoru.pdf [885 KB]
      Pracovní listy  ...  zapojeni_tranzistoru_-_pracovni_listy.pdf [104 KB]  
       
 
 
 
Pokusy s redukcí
možnosti práce s redukcí pro měření střídavých napětí pomocí PC  ...  pokusy_s_redukci.pdf [1092 KB]  
Článek popisující stavbu redukce  ...  pc_jako_osciloskop.pdf [975 KB]
 
 

Kompas
Návod ke stavbě hrotového kompasu  ...  kompas_-_navod.pdf [1272 KB]  
 
Demonstrační magnety      
dva články věnované magnetostatice v demonstračním provedení  ... zaklady_magnetismu.pdf [1978 KB]
                                                                                                ... u-magnet.pdf [1033 KB]
 
Magnetické siločáry 
popis sady pro demonstraci magnetických siločar  ...  magneticke_silocary.pdf [3154 KB]  
 
 
Žákovské experimenty s trvalými magnety
popis sady pro žákovské experimenty s trvalými magnety
      metodika  ...  zakovske_magnety.pdf [766 KB]  
      pracovní listy  ...   zakovske_magnety_-_pracovni_listy.pdf [235 KB]
 
 
Ledničkové magnety
jak fungují a jak to ukázat  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/lednickove_magnety.pdf
 
 
Curieův bod niklu
jak demonstrovat ztrátu feromagnetismu díky zahřátí  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/curieuv_bod_niklu.pdf
 
 
Magnetická houpačka
návod ke stavbě fyzikální hříčky  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/magneticka_houpacka.pdf
 
 
 
Dřevěné cívky
Popis stavby demonstračních cívek  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/drevene_civky.pdf
 
 
Žákovské elektromagnety     
souprava pro seznámení žáků s vlastnostmi elektromagnetů:
      popis soupravy  ...  zakovske_elektromagnety.pdf [850 KB]  
      návod na výrobu cívek  ...  jak_vyrobit_civku.pdf [595 KB]
 
 
 
Vodič v magnetickém poli (16.11.2011)   
článek zaměřený na pokusy s vodičem a cívkou v magnetickém poli a ma primitivní elektromotory  ...  vodic_v_magnetickem_poli.pdf [2554 KB]  
K posusům je potřebný demonstrační U-magnet  ...  u-magnet.pdf [1033 KB]
 
 
Nahatý motor
postup úpravy elektromotoru k demonstračním účelům  ...  nahaty_motor.pdf [1804 KB]  
 
 
 
Reproduktor
Popis stavby funkční makety reproduktoru  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/reproduktor.pdf
 
 
Elektromagnetická indukce
Základní demonstrační experimenty rozebírající elektromagnetickou indukci  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/elektromagneticka_indukce.pdf
 
 
Indukční stříkačka
Návod ke stavbě jednoduché indukční pomůcky  ...  http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/indukcni_strikacka.pdf
 
 
Zloděj Joulů
Krásně jednoduchý obvod s velkými možnostmi pro výuku transformátorů  ... http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/elektro/zlodej_joulu.pdf
 
Venkovská trafostanice (12.11.2011)
Dokumentace příkladu venkovské trafostanice sloužící k napojení samoty na elektrické rozvody  ...  venkovska_trafostanice.pdf [1427 KB]
 
 
Bioelektrárna
Popis toho, jak jsme vyráběli elektrárnu poháněnou křečkem - bioelektrarna.pdf [1856 KB]
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist